Stránkové dni

Pondelok 8:30 - 12:00

              13:00 - 14:00

Utorok    nestránkový deň

Streda    8:30 - 12:00

             13:00 - 14:00

Štvrtok   nestránkový deň

Piatok    8:30 - 12:00


 

tel: +421 944 512 609


 

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri

O nás

Obvodná  poľovnícka  komora  Košice - okolie  je  jednotná  samosprávna organizácia, ktorá bola zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom a poslaním OPK Košice-okolie  je  združovať  poľovnícke  organizácie a užívateľov poľovných revírov spadajúcich pod jej pôsobnosť, ako aj všetkých držiteľov platných poľovníckych lístkov za účelom chrániť, hájiť a presadzovať oprávnené záujmy členov komory

Obvodná  poľovnícka  komora Košice - okolie plní  úlohy  na  úseku poľovníctva, ktoré jej  vyplývajú z § 42 ods. 1 zákona o poľovníctve a  zo stanov komory; dbá pritom na to, aby boli zachované historické hodnoty a tradície poľovníctva.Plní najmä tieto úlohy:

a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok [§ 50 ods. 1 písm. a)],

b) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky (§ 50 ods. 1),

c) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

d) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné streľby členov komory,

e) organizuje poľovnícku kynológiu a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,

f) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky,

g) spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva,

h) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,

i) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

j) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.

Dôležitou činnosťou OPK Košice-okolie je poskytovanie poradenstva pre svojich členov, ako aj súčinnosť s inými subjektmipri ochrane prírody, životného prostredia v poľovných revíroch a štátnou správou poľovníctva.

OPK Košice-okolie pri svojej činnosti sa zameriava a medzi svoje hlavné aktivity  kladie osvetovú činnosť. Výchova mladej generácie patrí už dlhodobo medzi radostné povinnosti OPK Košice-okolie. Nespočetné poľovnícke dni, ale aj rôzne akcie, prednášky alebo kynologické podujatia patria k hlavne deťom. Týmto sa OPK snaží viesť mladých ľudí k porozumeniu prírodných zákonov a poukazuje hlavne na harmonický vzťah medzi človekom a prírodou.

 

Poďte s nami do lesa

Poľovníctvo má zmysel

Kalendár podujatí

Kynologické podujatia

Osvetové podujatia

Strelecké podujatia

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31